Welkom

Welkom op de kennissite over bedrijven en milieuzonering, opgezet naar aanleiding van de VNG-handreiking “Bedrijven en Milieuzonering (Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk)”. Deze website beoogt u hulp te bieden bij de toepassing van het boekje en wordt u aangeboden door de adviesbureaus Royal HaskoningDHV en Rho (voorheen RBOI), de auteurs van het boekje.

HANDREIKING 2009

De editie 2009 is de meest recente versie van de Handreiking. Toenmalig Minister Cramer (VROM) over deze VNG-handreiking: “Binnen het milieubeleid zijn meer veranderingen gaande. Een goed voorbeeld van slimme regels zijn de regels voor milieuzonering zoals die in het nieuwe zogenoemde Groene Boekje staan. Steeds meer vormen van bedrijvigheid lenen zich prima voor functiemenging. Het uitgangspunt is: functiemenging waar het kan, functiescheiding waar het moet.” Het ‘groene boekje’ heeft in de editie 2009 een paarse kaft gekregen.

FORUM

U kunt op deze website in het forum onder meer uw vragen kwijt die u heeft bij het gebruik van het boekje. Wij nodigen een ieder uit aan dit forum deel te nemen: of door u vragen, problemen, tips en dergelijke daarop te “posten”, of door antwoorden te geven en oplossingen te bieden op de vragen en problemen van anderen.

Om aan het forum deel te nemen dient u zich éénmalig te registeren (om spam e.d. te voorkomen), waarna u in kunt loggen. Registreren kan het eenvoudigste met de LinkedIn button:

Deze website is in de zomer van 2013 geheel vernieuwd. Het is daarbij niet mogelijk gebleken om de inhoud van het voorgaande forum mee te nemen. Het nieuwe forum is daarom leeg begonnen. Wij streven er naar de meest voorkomende vragen en antwoorden te verwerken in de FAQ’s.

Mocht u (aanvullend) advies willen dan kunt u zich wenden tot ondergetekenden:

Royal HaskoningDHV                                        Rho

foto rein 3                          Julliet Barrois
Rein Bruinsma                                                  Juliëtte Barrois
088- 348 2715                                                  010 -201 8635
rein.bruinsma@rhdhv.com                                juliette.barrois@rho.nl