Cursus

Royal HaskoningDHV en Rho organiseren cursussen in het gebruik en methodiek van de handreiking Bedrijven en milieuzonering. De praktijk heeft geleerd dat het juist toepassen van milieuzonering niet altijd eenvoudig is.

Door deel te nemen aan door Royal HaskoningDHV en Rho georganiseerde cursussen kunt u zich vertrouwd maken met de toepassing van de uitgave. Wij organiseren op verzoek cursussen bij gemeenten in huis. Indien u als gemeente een cursus in eigen huis wenst kunt u voor informatie en een prijsopgave contact opnemen met Rein Bruinsma (zie de homepagina). Daarnaast organiseert Geoplan regelmatig cursussen Bedrijven en milieuzonering. Zie daarvoor de website van Geoplan.