Kan ik de tabel ook gebruiken voor normstelling aan bedrijven bij vergunningverlening?

De tabel is niet bedoeld voor normstelling bij vergunningverlening.