Wanneer kan ik afwijken van de richtafstanden?

Het Groene Boekje maakt onderscheid tussen verschillende omgevingstypen waarvoor een bepaalde mate van milieuhinder aanvaardbaar wordt geacht. Afhankelijk van het omgevingstype kunnen de te hanteren richtafstanden al dan niet worden verkleind. Ook kan uit gericht milieuonderzoek naar een specifiek bedrijf blijken dat de realisering van woningen op een kleinere afstand dan de richtafstand aanvaardbaar is.