Welke afwijkende methoden voor milieuzonering zijn voorhanden?

 

Er zijn geen afwijkende methoden beschikbaar die algemeen worden gebruikt. Wel is bekend dat verschillende gemeenten een eigen Staat van Bedrijfsactiviteiten of eigen systematiek hebben ontwikkeld.