Zijn afstanden voor windmolens opgenomen in de tabel?

Ja, in de bedrijventabel is een richtafstand opgenomen voor windmolens.