Zijn de richtafstanden in de tabel bindend?

De afstanden genoemd in de tabel voor de verschillende bedrijven is niet bindend maar zijn richtafstanden. Dit zijn de afstanden bepaald op basis van een expert judgement waarbij rekening is gehouden met:

– de ‘stand der techniek’ gebruikelijk in de bedrijfsbranche,

– gemiddeld nieuw bedrijf,

Als referentiekader is uitgegaan van een ‘rustige woonwijk’.

Op basis van argumenten kan afgeweken worden van de richtafstand, bijvoorbeeld omdat sprake is van een ander referentiekader. Uiteraard kan op basis van onderzoek aangetoond worden dat een bedrijf kan functioneren binnen kleinere afstanden, bijvoorbeeld door het treffen van emissiebeperkende maatregelen of indeling van het inrichtingsterrein.