Publicatie

Bedrijven en Milieuzonering

1001004006744707

Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk

Editie 2009

Auteurs: C.M. Brunner, R. Bruinsma
Bijdragen: J.C. Barrois, G.M. van Eck, M.C.J. ter Steege, B. Brus, F. v.d. Loo (herdruk 2009)
Adviesraad: mw. mr. M.E. Pietermaat, drs. J. Simons, mw. mr. J.A. den Herder
E
indredactie: E.C. Babbé

Goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkómen van hinder en gevaar. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) kan dit gerealiseerd worden. De uitgave, Bedrijven en Milieuzonering, eerder ook wel het ‘Groene boekje’ genaamd, is hierbij het hulpmiddel voor de overheid.

De essentie van de handreiking:

  • deze publicatie kan worden toegepast voor het plannen en toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen;
  • de publicatie geeft een op de praktijk van de ruimtelijke planvorming gerichte handreiking voor maatwerk op lokaal niveau;
  • het uitgangspunt is gemotiveerd toepassen;
  • een handreiking, die stap voor stap aangeeft wat de gebruiker kan doen om tot een antwoord te komen.

Bestel de publicatie online:

managementboekbolcombestel

 

 

De bijlagen van de publicatie zijn hier te downloaden:

Bijlage 1: Richtafstandenlijst tabel1(MS Excel, 284 Kb)

Bijlage 1: Richtafstandenlijst 2 (MS Excel 42 kb)

Bijlage 2: Staat Bedrijfsactiviteiten bedrijventerreinen (MS Excel, 192 Kb)

Bijlage 3: Staat Bedrijfsactiviteiten functiemenging (MS Excel, 42 Kb)

Bijlage 4: Erratum (pdf)