Spelregels forum

In dit forum kunt u uw vragen stellen, problemen beschrijven en reacties en tips geven. Dit kan gaan over alle onderwerpen die direct en indirect met bedrijven en milieuzonering en het gebruik van de VNG-uitgave te maken hebben.

Uw bijdrage komt direct voor iedereen zichtbaar op de website. Wij behouden ons het recht voor om bijdragen van de website te verwijderen.

Indien u een vraag stelt en er komt vanuit de gebruikers niet binnen één week een bruikbaar antwoord dan zullen wij zelf een antwoord op uw vraag formuleren en plaatsen.

Het forum is geen adviesdienst: dit legt beperkingen op aan de reikwijdte en diepgang van de antwoorden op de door u gestelde vragen en geschetste problemen. Ons uitgangspunt is dat wij op relatief eenvoudige wijze een beknopt antwoord kunnen formuleren.